Toepassing van Crehumus

Door grondbewerking, insporing, het gebruik van pesticiden en kunstmest wordt het bodemleven herhaaldelijk beschadigd. Daarnaast kan door de strenger wordende normen van het mestbeleid een tekort ontstaan in de organische stof balans (humus). Daarom gaan we middels een demoveld de komende 3 jaren het effect van Crehumus meten. We zullen hierbij onderzoek doen naar het resultaat van de opbrengst van diverse gewassen zoals zomergerst, suikerbieten en zetmeelaardappelen. De werkzame stof welke in de demo’s zal worden gebruikt is Bacteriosol. Dit is een bodemverbeteraar die het humusgehalte doet toenemen. Tevens stimuleert Bacteriosol hergebruik van van in de bodem aanwezige voedingsstoffen, en verhoogt het de bodemvruchtbaarheid. Hierdoor verbetert o.a. de beworteling en gaat het uitspoeling van nutriënten tegen.

De toepassing van Crehumus is onderdeel van het thema van 2015: ‘Een goede structuur is nooit te duur!’ De resultaten zullen op deze website gepresenteerd worden.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken