Toepassing GPS techniek

Precisielandbouw draagt bij aan een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Door middel van rechtrij systemen, kan de nauwkeurigheid van de werkzaamheden worden verhoogd. Bijvoorbeeld bij het bemesten of bij het poten. Op het vernieuwingsbedrijf is in 2012 geïnvesteerd in een rechtrij-systeem van SBG. De mogelijkheden van GPS worden optimaal ingezet op het vernieuwingsbedrijf. Middels GPS, is de verwachting, dat de opbrengst omhoog gaat en er efficiënter teelthandelingen worden toegepast.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken