Samenwerking met HarvestaGG

HarvestaGG verwerkt grassen en andere plantaardige biomassa tot groene brandstof voor de transportsector en duurzame producten voor de agrarische sector. Duurzaamheid betekent voor HarvestaGG alles uit plantaardige biomassa halen wat erin zit.  HarvestaGG wil hiermee bijdragen aan het verder verduurzamen van de landbouw en de transportsector. Van het gras wil HarvestaGG middels bioraffiage en vergisting groene grondstoffen produceren voor brandstof en veevoer.

Demovelden Op de Es

HarvestaGG breidt haar activiteiten uit naar de Veenkoloniën. Samen met DLV Plant, HLB en Innoseeds legt ze daarom dit jaar een tweetal demovelden en een aaltjesproef aan. Onder leiding van DLV Plant zijn een tweetal percelen met HarvestaGG gras ingezaaid. Deze pilots liggen bij maatschap Deuring in Nieuw Weerdinge en op het vernieuwingsbedrijf Op de Es te Zeijen.

Doel

Doel van de demovelden is het nagaan hoe dit gras zich ontwikkelt op de Veenkoloniale gronden, welke bemesting het beste resultaat geeft en hoe het effect op de verschillende aaltjespopulaties is. In relatie tot deze laatste vraag legt het Hilbrandslaboratorium een uitgebreidere aaltjesproef aan op het perceel van Mts Deuring.

Vergroening

Naast het positieve effect gras op de bodem en de aaltjespopulatie, past het ook goed binnen de vergroening. Het is goed in te passen in bijvoorbeeld de teelt van zetmeelaardappelen.

Lees hier het volledige artikel van 6 mei 2015

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken