Onderzoek rasafhankelijke gevoeligheid bladvlekken bieten

Uit onderzoek is gebleken dat er verschillen zijn tussen rassen suikerbieten en hun gevoeligheid voor de bladziekten Cercospora, Ramularia, Stemphylium, roest en meeldauw. Om een indruk te krijgen van de verschillen tussen de rassen in aantasting van bladziekten en ook wat de opbrengstderving is van de bladziekten heeft DLV Plant dit jaar twee proefvelden aangelegd met de meest voorkomende rassen. Een van deze proeven is gezaaid bij Op de Es.

Doel: betere rassenselectie en mogelijk verminderen gewasbeschermingsmiddelen

Door meer inzicht te krijgen in de gevoeligheid van verschillende rassen, kunnen telers betere keuzes maken m.b.t. de lokale omstandigheden en de planteigenschappen. Daarnaast kunnen bespuitingen gerichter worden uitgevoerd, of zelfs worden overgeslagen.(bron: www.akkerwijzer.nl – voor het gehele artikel klikt u hier)

Resultaten proeven bladvlekken 2014-2015

 

Er is 2 jaar onderzoek uitgevoerd naar de gevoeligheid voor bladziekten, roest en meeldauw van verschillende bietenrassen. In totaal zijn er 12 rassen in tweevoud onderzocht. Per ras werden 3 stroken wel, en 3 stroken niet behandeld. De 3 stroken die wel behandeld werden, werden 3 keer bespoten met Rentengo Plust ( 1 ltr), Sphere (0,35 ltr) en Spyrale (1 ltr). Vervolgens werden al deze veldjes beoordeeld op Stemphylium, Cercospora, Ramularia, Meeldauw en Roest. De opbrengsten in tonnen en suikerpercentage zijn gemeten.

Een belangrijke bevinding van de proef is dat opbrengstverschillen tussen behandelde en onbehandelde veldjes niet direct te herleiden zijn uit de mate van ziekteaantasting. Ook mag er worden geconcludeerd dat de redabiliteit van bespuitingen tussen rassen behoorlijk verschilt. Voor het complete resultatenverslag zie Resultatendag bieten 2015

 

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken