Inzet N-xt op zandgrond

N-xt is een vloeibare meststof, die de bodemvruchtbaarheid, structuur en het humusgehalte kan verbeteren. Door deze facetten te optimaliseren, spoelen voedingsstoffen minder uit en verbetert het waterbufferend vermogen. Het doel van de inzet van N-xt is het positief beïnvloeden van bestaande bodemprocessen, waardoor mineralen vrijkomen op het moment dat het gewas dit nodig heeft.

De komende 5 jaar zal N-xt worden ingezet op een proefveld, zullen de resultaten uitwijzen wat het gebruik van N-xt voor effect heeft op de bodem en de gewasopbrengst. Het project is een samenwerking tussen DLV Plant en leverancier van N-xt.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken