Inzet meststof Magkal

De komende twee jaar gaan we een demoveld inrichten in samenwerking met Loonbedrijf Bousema en de leverancier van Magkal, Vitasol, om onderzoek te doen naar de effecten van de toepassing van deze meststof op de bodemvruchtbaarheid. Magkal is een kalkmestsstof die naast de verhoging van de pH waarde, ook het magnesium gehalte op peil brengt.  Het verbetert de bodemstructuur, bevordert het vrijkomen van stikstof fosfor en kalium uit de kunstmeststoffen. Op veel zandgronden is de magnesium toestand te laag. Door toepassing van Magkal wordt voldoende magnesium voor het gewas afgegeven. Magnesium kalkmestsstoffen zijn vaak traag werkend, dat betekent dat ze in de herfst moeten worden toegevoegd voor het volgende teeltseizoen. Overigens vullen drijfmest en Magkal elkaar zeer goed aan.

Verhoging pH waarde: verbeterde opname voedingsstoffen

Kalk is een stof die het milieu in de bodem reguleert. Door de pH waarde van de bodem te verbeteren, verlopen chemische en bacteriologische processen beter, en worden voedingsstoffen beter benut wat resulteert in een hogere opbrengst. Op de demovelden zal worden getest wat dit uiteindelijk oplevert.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken