Praktisch agrarisch natuurbeheer

Praktisch Agrarisch Natuurbeheer

In samenwerking met de alle betrokkenen in het gebied, Waterschap Noorderzijlvest, Boermarke Zeijen, Werkgroep de “Zeijer-wiek” en DLV Plant, zullen in 2015 op twee locaties demovelden worden aangelegd met nieuwe mogelijkheden van akkerrandenbeheer.  Randen voor zowel akkerbouw als veehouderij. Dat betekent dat een ander maaibeleid wordt gehanteerd en nieuwe grasmengsels zullen worden getest.

Agrarisch natuurbeheer hoort bij de bedrijfsvoering van Vernieuwingsbedrijf Op de Es. Al 12 jaar is ervaring opgedaan met agrarisch natuurbeheer in de vorm van akkerranden en velden ten behoeve van broed- en foerageermogelijkheid voor vogels. Nieuw Agrarisch Natuurbeheer zal worden opgenomen in het bouwplan waarbij de combinatie wordt opgezocht met de vergroening.  Het streven is gericht op een toename van biodiversiteit en voedselproductie voor mens en dier.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken