Rassenproef Aardappelen 2018 aangelegd:

Op maandag 7 mei is de rassenproef aardappelen gepoot nabij Wijster. Dit jaar liggen er 15 rassen bij twee verschillende stikstofgiften op het proefveld.

Inmiddels worden in het noordoostelijke zandgebied meer rassen geteeld dan de traditionele zetmeelrassen. Om een platform te bieden om rassen te beproeven voor diverse afzetmogelijkheden heeft Delphy in samenwerking met het DGK een laagdrempelige rassenproef opgezet. Vertegenwoordigers van aardappelrassen kunnen zelf rassen aanmelden voor deelname in de proef.

Doelstelling is om onafhankelijk aardappelrassen te vergelijken op zandgrond met als speerpunten:
– Onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe rassen
– Onderzoek naar geschiktheid van rassen voor diverse industrieën
– Onderzoek naar geschiktheid van rassen voor de zandgronden in Noordoost Nederland

De rassen voldoen aan de wettelijk eisen betreft resistenties voor teelt op noord oostelijk zand
• Wratziekteresistentie 6 of hoger voor fysio2/6
• Minimaal Am A en bij voorkeur pallida resistent

Het proefveld wordt mogelijk gemaakt vanuit een eigen bijdrage van de aanmelders van rassen en vanuit het project Kennisverspreiding Praktijknetwerken Veenkoloniën, een project gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Komend seizoen zullen regelmatig waarnemingen uitgevoerd worden en bij oogst worden opbrengstbepalingen gedaan.

Leden van DGK en medewerkers van Delphy poten de rassenproef:

Delphy start landelijk onderzoek bladziekten in suikerbiet.

Dit jaar breidt Delphy het onderzoek naar de verschillen tussen rassen suikerbieten en hun gevoeligheid in bladziekten uit naar 4 regio’s.

Evenals voorgaande jaren wordt er van een ras een gedeelte wel behandeld tegen bladziekten en een gedeelte niet behandeld. Het afgelopen jaar heeft Delphy op veel plaatsen gezien dat zelfs bij een intensief spuitschema bladziekten soms moeilijk te bestrijden zijn. Net name Cercospora was de afgelopen jaren moeilijk te bestrijden. In de proefvelden van Delphy waren in 2017 evenals in eerdere jaren duidelijke rasverschillen te zien. Delphy heeft dit jaar het onderzoek uitgebreid naar 4 locaties. De proefvelden liggen in Flevoland, Zeeland, Limburg en Drenthe. Per regio zijn de rassen gezaaid die passen in het betreffende gebied en deze worden gedurende het groeiseizoen intensief gevolgd op de ontwikkeling van bladziekten.

De ziektedruk van bladziekten is de afgelopen jaren in de praktijk behoorlijk toegenomen. En wellicht neemt deze verder toe de komende jaren door een intensievere bietenteelt. Delphy is van mening dat bij de beheersing van bladziekten niet alleen mag worden gekeken naar de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, maar dat ook de veredeling en rassen hier een rol in moet spelen. Het is ten eerste dus van belang om telers op de hoogte te brengen van de gevoeligheid van rassen voor bepaalde bladziekten. Hier kan dan de rassenkeuze en de bladziektebestrijding op aangepast worden. Ook is het van belang om rassen op te nemen in de rassenlijst die betere resistenties hebben tegen bepaalde bladziekten ipv alleen maar naar opbrengst te kijken. Het resultaat van een bietenteelt is niet alleen afhankelijk van de suikeropbrengst, maar ook van de kosten die gemaakt moeten worden en van de duurzaamheid van de bietenteelt.

De proef in Drenthe ligt weer op Vernieuwingsbedrijf Op de Es in Zeijen en is op 18 april gezaaid. Op het veld liggen 10 rassen.

Rassenproef Aardappelen 2017 uit de bewaring

Onlangs zijn de rassen van de rassenproef 2017 uit de bewaring gehaald. Gedurende de winter is op meerdere momenten het gewichtsverlies en het suikergehalte gemeten. De rassen zijn ook beoordeeld op kiemrust en uiterlijke kwaliteit na bewaring.
De resultaten volgen binnenkort.

Hieronder foto’s van de rassen nadat ze uit de bewaring zijn gehaald. Helaas is van Plassettie geen foto gemaakt.

011-B-56

Resultatendag 2017

Met een goede opkomst en positieve reacties over de inhoud, kunnen we als Delphy tevreden zijn over onze Resultatendag. We hopen dat er op deze dag weer goede handvaten zijn aangereikt om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

De presentaties zijn na te lezen bij tabblad Kennis of klik op onderstaande link:
Presentaties Resultatendag 2017

Onze activiteiten zijn dit jaar mede mogelijk gemaakt door:
Aleo Menno
Aviko Potato / Rixona
DLV Advies
Drents Groninger Kwekers
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
Loonbedrijf De Gier
Innovatie Veenkoloniën
Loonbedrijf Joldersma
Project “More crop per drop”
Mts. Mulder
Akkerbouwbedrijf Van Veen
Mts. Weites
Loonbedrijf Zeijerveld
Mts. Beijering
Mts. Emmens
Eleveld Smilde
H. Hoving
Mts. IJken
Landbouwbedrijf Snippe
Mts. Speelman
J.W. Tammes
Mts. Wolters
Mts. Zikken
Mts. Zwiers

En natuurlijk onze klanten en Actua lezers.

Terugblik seizoen 2017

Inmiddels zijn alle proefvelden geoogst en zijn we bezig met de verslaglegging. Hieronder een foto impressie van afgelopen seizoen.

Artikel over Vernieuwingsbedrijf Op de Es in Boerderij

In het vakblad Boerderij stond onlangs een artikel over Vernieuwingsbedrijf Op de Es.

Klik op onderstaand artikel voor weergave in een nieuw scherm.

Op de Es boerderij

Column Gerhard Koolhaas, Kennis is Macht, AkkerWijzer maart 2016

Een column over het nut en de noodzaak van onafhankelijk advies en bijbehorend onderzoek.

Kennis is macht

Flyer activiteiten Delphy

Het bedrijf DLV Plant heet per 13 januari Delphy. De activiteiten van Delphy, landen en sectoren waar Delphy actief is staat in deze Informatieflyer

Delphy_logo_rgb_5

Resultatendag 2015 wederom een succes

16 december 2015 

Op 10 december werd de jaarlijkse resultatendag gehouden van Landbouwvernieuwingsbedrijf Op de Es. Met 127 deelnemers was het wederom een geslaagde dag. Onder andere de resultaten van de bieten- en aardappelproeven zijn hier door de experts van DLV toegelicht. Er werden kritische vragen gesteld, en goede discussies gevoerd. Een aantal van de resultaten kunt u vinden op deze website. Voor de resultaten van de bietenproeven klikt u hier, de overige resultaten volgen spoedig.

Oogst zetmeelaardappelen loopt gesmeerd

4 november 2015

De oogst van de zetmeelaardappelen is in volle gang. Ze worden gerooid met de AVR 6200. De resultaten zijn tot nu toe positief! Klik hier voor een impressie van het rooien op de Zeijerstroeten.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken