Rassenproef Aardappelen 2018 aangelegd:

Op maandag 7 mei is de rassenproef aardappelen gepoot nabij Wijster. Dit jaar liggen er 15 rassen bij twee verschillende stikstofgiften op het proefveld.

Inmiddels worden in het noordoostelijke zandgebied meer rassen geteeld dan de traditionele zetmeelrassen. Om een platform te bieden om rassen te beproeven voor diverse afzetmogelijkheden heeft Delphy in samenwerking met het DGK een laagdrempelige rassenproef opgezet. Vertegenwoordigers van aardappelrassen kunnen zelf rassen aanmelden voor deelname in de proef.

Doelstelling is om onafhankelijk aardappelrassen te vergelijken op zandgrond met als speerpunten:
– Onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe rassen
– Onderzoek naar geschiktheid van rassen voor diverse industrieën
– Onderzoek naar geschiktheid van rassen voor de zandgronden in Noordoost Nederland

De rassen voldoen aan de wettelijk eisen betreft resistenties voor teelt op noord oostelijk zand
• Wratziekteresistentie 6 of hoger voor fysio2/6
• Minimaal Am A en bij voorkeur pallida resistent

Het proefveld wordt mogelijk gemaakt vanuit een eigen bijdrage van de aanmelders van rassen en vanuit het project Kennisverspreiding Praktijknetwerken Veenkoloniën, een project gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Komend seizoen zullen regelmatig waarnemingen uitgevoerd worden en bij oogst worden opbrengstbepalingen gedaan.

Leden van DGK en medewerkers van Delphy poten de rassenproef:

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken