Startpagina

Het Vernieuwingsbedrijf  “Op de Es”

Het vernieuwingsbedrijf “Op de Es” is een gezamenlijk initiatief van Delphy en Maatschap E.H. Emmens. Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op het terrein van duurzame landbouw. Hierbij staan samenwerking met de akkerbouw en de veehouderij centraal. Het bedrijf wil een schakel zijn tussen onderzoek en praktijk en biedt de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen in de praktijk te laten zien en te toetsen. Speerpunten zijn het ontwikkelen van kracht/ruwvoederteelten in relatie met grondruil. De specifieke teelteffecten die met grondruil te maken hebben zijn een belangrijk onderwerp.

Daarnaast wordt kennis ontwikkeld om de nieuwe Groen en Blauwe diensten zo goed mogelijk op landbouwbedrijven te kunnen inpassen. Op het vernieuwingsbedrijf wordt ingespeeld op de situatie van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

Doelstellingen:

  •  Samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw
  •  Verhoging van de opbrengst in diverse akkerbouwgewassen
  •  Inpassing van “Groene en Blauwe diensten” op landbouwbedrijven

 

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken